Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

Có bao nhiêu Gà? 4×8 hay 8×4 ?- Phùng Hồ HảiCó 4 cái chuồng, mỗi chuồng 8 con gà. Hỏi cả thảy có bao nhiều gà?


1. Về nguyên tắc lời giải là 8+8+8+8=32 – khi hỏi tổng số gà thì phải làm phép tính cộng.

2. Vấn đề là cách rút gọn vế trái thành 4×8 hay 8×4. Nếu ở trường người ta dạy các cháu “lấy số gà nhân với 4″ thì phép tính phải làm là 8×4. Nói cách khác 8+8+8+8 = 8×4 – là quy ước ở trường học Việt Nam.

3. Bạn có thể nói “8+8+8+8 là 4 lần 8, vậy phải viết 4×8″, cũng đúng, nhưng đó là quy ước của bạn, không phải quy ước ở trường.

4. Tại sao không dùng cả hai quy ước? Vì như thế thì không dạy được trẻ về tính giao hoán. Hai quy ước trên đều mô tả một nội dung toán học, đó là 8+8+8+8. Không thể từ đó suy ra tính giao hoán được.

5. Tính giao hoán thể hiện ở đẳng thức 8+8+8+8=4+…+4 (8 số 4). Không thể dùng gà và chuồng để minh họa tính giao hoán được. Bản chất của tính giao hoán là khả năng tính được theo hai cách. Chẳng hạn xếp các học sinh thành 4 hàng dọc, mỗi hàng 8 em. Rồi đếm số học sinh theo hàng dọc hoặc hàng ngang.

Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

Suy tư

Càng mong muốn những điều không hay đến với người khác thì những điều đó lại hay xảy ra đối với mình.

Nhưng

Càng mong muốn những điều tốt cho người khác thì chưa chắc nó đã đến với mình.