Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

Kinh nghiệm đăng bài báo Khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín

 Hướng dẫn của ĐHQGHN
 Nơi đăng bài

Tóm tắt:
Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong trường đại học. Để đánh giá sản phẩm nghiên cứu khoa học của một trường đại học, một tiêu chí rất quan trọng là số lượng và chất lượng các bài  báo từ đề tài nghiên cứu khoa học đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế. Tuy nhiên, khoảng 90-97% số bài báo đăng trên tạp chí của các trường đại học là trên các tạp chí trong nước. Các nhà khoa học, nghiên cứu, đặc biệt là giảng viên các trường Đại học gặp rất nhiều khó khăn trong việc đăng bài trên các tạp chí khoa học quốc tế. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả đưa ra một số kinh nghiệm để đăng bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín. 
1. Mở đầu
Trong buổi hội nhập toàn cầu, vấn đề thông tin khoa học quốc tế rất thiết thực và quan trọng đối với những nước đang phát triển như Việt Nam. Để tham gia được vào dòng thác nghiên cứu khoa học của thế giới, việc đăng được các bài trong tạp chí khoa học có giá trị của quốc tế là một trong những khía cạnh then chốt, giúp ta bắt được những hướng nghiên cứu đương đại, góp phần vào việc phát triển chung của nhân loại, nếu không "đi tắt đón đầu” được thì ít nhất cũng không bị tụt hậu lại phía sau trong cuộc chạy đua ào ạt của nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ. Vấn đề này cũng được dư luận ở Việt Nam quan tâm đến từ lâu, từ những cơ quan quản lý nghiên cứu khoa học kỹ thuật các cấp đến từng nhà nghiên cứu cụ thể thuộc các ngành. Hơn mười năm trước, tác giả Cao Long Vân cũng dã từng đề cập đến vấn đề này [1]. Việc đăng bài trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín vẫn là điều trăn trở chung của giới nghiên cứu khoa học, trong bài báo này chúng tôi xin được đề cập lại vấn đề này sâu hơn, cùng với những gợi ý chủ quan cụ thể cho các cấp quản lý nói chung và cho các nhà nghiên cứu nói riêng, ngõ hầu có thể một phần nào tìm được câu trả lời cho câu hỏi hóc búa này.
Để giải quyết vấn đề, trước hết cần phải định nghĩa được thế nào là một tạp chí khoa khoa học có uy tín, trên cơ sở đó xác định được phải viết một bài báo như thế nào để có thể được đăng trong một tạp chí như vậy, qua đó đề xuất được một cơ chế đánh giá nghiên cứu khoa học tương đối chính xác, là nhân tố chỉ đạo cho đường lối đầu tư ưu tiên phát triển khoa học đối với các tập thể và cá nhân các nhà nghiên cứu có thành tựu cao. Bài viết dựa trên các kinh nghiệm thu được trong quá trình nghiên cứu khoa học của các tác giả, ở một nước có nền phát triển khoa học cao như Ba Lan, với số lượng công trình được xếp hạng trong khoảng thứ mười lăm đến thứ hai mươi của thế giới, chắc chắn sẽ có nhiều điểm tương đồng đối với hoàn cảnh cụ thể của nước ta, đồng thời cũng là một "điểm hẹn” mà ta có thể vươn tới được.
Bài viết được bố cục như sau: Phần hai điểm qua một khái niệm quan trọng, đó là hệ số ảnh hưởng (Impact factor, được viết tắt là IF), do Viện Thông tin Khoa học mang tên Thomson đề xuất để đánh giá các tạp chí khoa học và các công trình được viết. Do viện này có trụ sở ở Philadelphia (Mỹ), nên danh sách các tạp chí có hệ số ảnh hưởng cao do Viện này đưa ra hàng năm  được nhà vật lý lỗi lạc Ba Lan, Viện sỹ Viện hàn lâm Khoa học của nhiều nước, GS TSKH Andrzej Kajetan Wróblewski đặt tên là Danh sách Philadelphia, thuật ngữ đã được giới quản lý và các nhà nghiên cứu khoa học Ba Lan chấp nhận từ nhiều năm nay. Danh sách này đã trở thành cơ sở cho việc đánh giá, quản lý đầu tư trong khoa học của Ba Lan, sẽ là đối tượng bàn luận trong phần ba. Trên cơ sở danh sách này, các tác giả sẽ đưa ra ra trong phần bốn cách viết các công trình khoa học để có thể gửi đăng trong các tạp chí thuộc danh sách đó. Phần năm dành cho tóm tắt và kết luận của bài viết.

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Question WordsThe most common question words in English are the following:

WHO

WHO is only used when referring to people. (= I want to know the person)
 • Who is the best football player in the world?
 • Who are your best friends?
 • Who is that strange guy over there?

WHERE

WHERE is used when referring to a place or location. (= I want to know the place)
 • Where is the library?
 • Where do you live?
 • Where are my shoes?

WHEN

WHEN is used to refer to a time or an occasion. (= I want to know the time)
 • When do the shops open?
 • When is his birthday?
 • When are we going to finish?

WHY

WHY is used to obtain an explanation or a reason. (= I want to know the reason)
 • Why do we need a nanny?
 • Why are they always late?
 • Why does he complain all the time?
Normally the response begins with "Because..."

WHAT

WHAT is used to refer to specific information. (= I want to know the thing)
 • What is your name?
 • What is her favourite colour?
 • What is the time?

WHICH

WHICH is used when a choice needs to be made. (= I want to know the thing between alternatives)
 • Which drink did you order – the rum or the beer?
 • Which day do you prefer for a meeting – today or tomorrow?
 • Which is better - this one or that one?

HOW

HOW is used to describe the manner that something is done. (= I want to know the way)
 • How do you cook paella?
 • How does he know the answer?
 • How can I learn English quickly?
With HOW there are a number of other expressions that are used in questions:
How much – refers to a quantity or a price (uncountable nouns)
 • How much time do you have to finish the test?
 • How much is the jacket on display in the window?
 • How much money will I need?
How many – refers to a quantity (countable nouns)
 • How many days are there in April?
 • How many people live in this city?
 • How many brothers and sister do you have?
Read more about How much vs. How many.
How often – refers to frequency
 • How often do you visit your grandmother?
 • How often does she study?
 • How often are you sick?
How far – refers to distance
 • How far is the university from your house?
 • How far is the bus stop from here? 
More details