Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017

Bài học cuộc sống

Có một con chim bị nhốt trong một chiếc lồng. Nó ra sức kêu gào thảm thiết nhằm mong ông lão kia thả mình ra.
Nhưng ông ta nào có hiểu nó nói gì, ông lắng nghe tiếng hót lảnh lót của nó một cách vui vẻ.

➡️ BÀI HỌC:
Khi chúng ta có vị trí thân phận thấp hơn, là kẻ "thấp cổ bé họng", không ai hiểu "tiếng nói" của mình, thì bạn đừng mất công kêu ca làm gì, chẳng ai quan tâm đến bạn đâu. Hãy làm cho mình trở thành người khiến người khác quan tâm đến bạn, hiểu "ngôn ngữ" của bạn. Lúc đó thì muốn nói gì cũng được.

Nói tóm lại, khi chưa được xã hội công nhận, thì tiếng nói của bạn sẽ không bao giờ được lắng nghe. Khi bạn có quyền lực và sức mạnh, điều bạn nói hiển nhiên trở thành chân lý.