Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Ngoại tình là bản năng của giống cái

Cha đẻ của học thuyết tiến hóa - Darwin cho rằng trong thế giới động vật, con đực thường tham lam tình dục nên cần có nhiều con cái, còn con cái giữ gìn hơn nên chỉ cần một con đực. Nghiên cứu cả loài vật lẫn loài người ngày nay đặt lại cách nhìn trọng nam đó cho thấy hiện tượng “không chung thủy” ở con cái là sự chọn lọc tình dục (sélection sexuelle) có lợi cho sự tiến hóa.

Kết luận về sự chọn lọc tình dục từ thế giới động vật này từng giúp người ta xác nhận bản năng ấy có ích lợi cho sự lưu truyền nòi giống, thế nhưng, mọi sự bị đảo lộn khi vào những năm đầu thập niên 80 thế kỷ XX, nhà Linh trưởng học ở Mỹ, bà Blatter Hardy công bố kết quả nghiên cứu mới: Không chỉ những con đực mới đánh nhau để tranh giành con cái mà vẫn thường xảy ra cuộc đụng độ giữa các con cái tranh nhau con đực.

Con cái cần “quý hồ tinh”

Cười và sức khoẻ

Năm 1979 nhà báo Norman Cousins cho ra đời quyển La volonté de guérir (Ý chí chữa lành bệnh) . Ông bị đau cột sống (spondylarthrite ankylosante) đã kêu gọi sự chú ý của thế giới y học bằng cách nói lên phương cách ông tự chữa trị để thoát khỏi chứng bệnh ghê sợ của mình: xem phim cười của Marx Brothers (1)