Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

Năm thức tập Suối Nguồn Tươi Trẻ của Tây Tạng

Suối nguồn tươi trẻ --- được biết đến lần đầu tiên vào năm 1939, trong cuốn sách "Con mắt khải huyền" của Peter Kelder --- là một bí quyết màu nhiệm vô cùng đơn giản, chỉ gồm 5 động tác, hay gọi theo cách của các Lạt ma Tây Tạng là 5 thức.