Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

CHỮ NHẪN

Mẹ dạy: Một điều nhịn là chín điều lành
- Nhịn được cái tức một lúc, tránh được mối lo trăm ngày

- Muốn hoà thuận trên dưới , nhẫn nhịn đứng hàng đầu

- Cái gốc trăm nết, nết nhẫn nhịn là cao

- Cha con nhẫn nhịn nhau, vẹn toàn đạo lý

- Vợ chồng nhẫn nhịn, nhau con cái khỏi bơ vơ

- Anh em nhẫn nhịn nhau, trong nhà thường êm ấm

- Bạn bè nhẫn nhịn nhau, tình nghĩa chẳng phai mờ

- Tự mình nhẫn nhịn được ai ai cũng mến yêu

- Người mà chưa biết nhẫn chưa phải là người hay.