Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

Suy tư

Càng mong muốn những điều không hay đến với người khác thì những điều đó lại hay xảy ra đối với mình.

Nhưng

Càng mong muốn những điều tốt cho người khác thì chưa chắc nó đã đến với mình.