Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

Những lời Phật dạy
Mười bốn điều răn của Phật


1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.

2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.

3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.

4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị.

5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.

6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu.

7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti.

8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã.

9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.

10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ, trí tuệ.

11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.

12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung.

13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết.

14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.Mười điều Phật dạy1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì ham muốn dễ sinh.

2. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn dễ kiêu sa nổi dậy.

3. Cứu xét tâm tính đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc sở học không thấu đáo.

4. Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không chông gai thì chí nguyện không kiên cường.

5. Làm việc đừng mong dễ thành, vì dễ thành lòng thường kiêu ngạo.

6. Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.

7. Với người đừng mong thuận ý mình, vì thuận ý mình thì tất sinh tự kiêu.

8. Thi ân đừng cầu đáp trả, vì cầu đáp trả là thi ân có mưu tính.

9. Thấy lợi đừng nhúng tay, nhúng tay thì hắc ám tâm trí.

10. Oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ thì hèn nhát mà trả thù thì ân oán kéo dài.